Mobil +420 606 618 094

Facebook Tweet Rss

Proč číst obaly potravin?

Většině spotřebitelů není lhostejné, jak se stravuje, ale málokdo si uvědomuje, že sestavování zdravého jídelníčku začíná už samotným nakupováním.

Pokud budeme věnovat více pozornosti údajům na obalu potravin, budeme se lépe orientovat v nabídce a vybereme si výrobky, které vyhovují našemu životnímu stylu a zdraví. Obal výrobku nám prozradí, co pod ním najdeme, a napoví, zda je výrobek vhodný pro zařazení
do našeho jídelníčku.

Informace na obalech potravin

Zákon stanoví celou řadu informací, které je výrobce povinen na obalu uvádět. Jde zejména
o množství, datum minimální trvanlivosti, způsob použití a složení potraviny, přičemž údaje
o složkách potraviny se řadí sestupně podle množství jednotlivých složek (na prvním místě
je složka, které výrobek obsahuje nejvíce, poslední je pak ta, které obsahuje nejméně). K povinně uváděným informacím patří také upozornění na možný obsah složky, která představuje zdravotní riziko v podobě alergické reakce a spotřebitel nemůže její přítomnost
ve výrobku předpokládat (např. chléb vyráběný v závodě, kde se zpracovávají oříšky, nemusí, ale může obsahovat i stopové množství oříšků). Tyto informace by pro nás měly být hlavním vodítkem pro to, jaké potraviny dáme do nákupního košíku.  

Na obalech potravin bychom si měli přečíst:

 • informaci o trvanlivosti
 • údaje o složení
 • obsah energie
 • nutriční hodnoty

Kromě základních, povinných informací se z obalů dnes už většiny potravin můžeme dozvědět více o výživových vlastnostech výrobku. Na základě nutričních údajů si snadněji vybereme výrobky, které nám vyhovují, ať už se stravujeme v rámci zásad zdravé výživy, nebo musíme dodržovat nějaké dietní doporučení. Díky nutričním hodnotám totiž zjistíme, kolik je v uvedené porci dané potraviny obsaženo energie, bílkovin, sacharidů, cukrů, tuků a někdy také nasycených mastných kyselin, vlákniny, sodíku, vitaminů, minerálních látek
i dalších složek (detaily o výživových vlastnostech potravin na www.fzv.cz). Tyto informace nám pomohou sledovat příjem jednotlivých živin a umožní nám sestavit si jídelníček tak,
aby byla jeho skladba optimální. Pokud na obalu výrobku chybí, raději sáhneme po jiném, dobře označeném.  

Jednoduchou orientaci v nutričních údajích na obalu umožňuje značení GDA nebo-li denní doporučené množství, které zavedla za podpory Potravinářské komory ČR na svých výrobcích celá řada domácích a mezinárodních výrobců. Značení GDA nám poskytuje srozumitelnou informaci o tom, jaký podíl tvoří jedna porce dané potraviny z doporučeného denního příjmu energie, živin a dalších látek. Hodnoty GDA odpovídají dennímu množství doporučenému pro zdravou ženu s průměrnou tělesnou hmotností a střední fyzickou aktivitou. Pokud si uvědomíme, že doporučený denní příjem energie a živin není pro všechny stejný,
a přizpůsobíme hodnoty GDA svému pohlaví, tělesné hmotnosti a úrovni fyzické aktivity, značení GDA nám poslouží jako skvělý nástroj k sestavení zdravého jídelníčku.  

 

Nutričně vyvážený jídelníček

Správně sestavený jídelníček má energetickou hodnotu odpovídající energetickému výdeji
a obsahuje doporučené množství všech živin i dalších potřebných látek. Příjem energie
je pro správnou činnost organizmu nutností. V případě jejího nedostatku by nemohly správně fungovat procesy v našem těle. Pokud je však příjem energie vyšší než výdej, může dojít
ke vzniku nadváhy až obezity. Zdrojem energie pro lidský organizmus je obecně potrava,
z které přijímáme řadu nezbytných živin. Nejdůležitější živiny pro činnost našeho organizmu jsou bílkoviny, sacharidy a tuky. Tělu by měly být dodávány v dostatečném množství
a ve správném poměru. Kromě těchto tří hlavních složek je potrava zdrojem také vitaminů
nebo minerálních látek, rovněž plnících významné funkce. Na druhou stranu se v potravinách a nápojích skrývají i látky, které nemusí organizmus ovlivňovat pouze pozitivně (například nasycené mastné kyseliny nebo sodík).

Doporučené denní množství energie, živin a dalších látek (GDA):

(pro zdravou ženu s průměrnou tělesnou hmotností a střední fyzickou aktivitou, podle CIAA, Konfederace potravinářského a nápojového průmyslu EU)

 • energie                                   2000 kcal (8400 kJ)
 • bílkoviny                                      50 g
 • sacharidy                                  270 g
 • tuky                                           70 g
 • nasycené mastné kyseliny          20 g
 • sodík (sůl)                                 2,4 g (6 g)
 • cukry                                         90 g

Nasycené mastné kyseliny, sodík (sůl) a rychle využitelné cukry (glukóza, fruktóza, sacharóza) by měly být v jídelníčku zastoupeny pouze okrajově. Vyšší příjem těchto látek
je jedním z nejčastějších rizikových faktorů civilizačních onemocnění, které se nevyhýbají
ani české populaci - každý druhý Čech má nadváhu, téměř 70 % dospělých Čechů má vyšší hladinu cholesterolu, více než 760 000 Čechů má cukrovku, přes 50 % všech úmrtí v ČR způsobují srdečně-cévní onemocnění.

Vyvážený jídelníček má být zároveň pravidelný, a proto je vhodné rozložit příjem energie
do pěti dávek konzumovaných v průběhu celého dne. To znamená, že se ráno nasnídáme,
před obědem nevynecháme svačinu a nezapomeneme ani na odpolední svačinu a večeři.
Má-li totiž organizmus nepravidelný příjem energie, naučí se s ní šetřit a vytvářet si i z mála zásoby, což může mít za následek nadváhu či obezitu. Nepravidelný stravovací režim navíc vede k pocitu hladu, a tím i k nárazovému přejídání a psychické nepohodě.

Rozložení energie v průběhu dne:

 • snídaně                       20 %
 • dopolední svačina        15 %
 • oběd                           35 %
 • odpolední svačina        10 %
 • večeře                        20 %

Také živiny je výhodnější přijímat průběžně během dne a nezkonzumovat celé doporučené denní množství bílkovin, tuků nebo sacharidů najednou. Jak ale sledovat přijímané množství energie, živin i dalších látek? Užitečným pomocníkem je v tomto směru značení GDA,
které nabízí procentuální vyjádření obsahu jedné porce z doporučeného denního množství energie, živin a dalších látek.